KESPIR - komplexní elektronický systém právních informací ředitelů

KESPIR je informační systém, určený pro odbornou potřebu a výkon funkce ředitelů školských zařízení a jejich zástupců. Nabízí komplexní výukový a studijní materiál, průběžně aktualizovaný v návaznosti na změny platné legislativy. Mimo vybrané právní a metodické okruhy dílčích tematických celků obsahuje tento systém rovněž i profesionálně připravená instruktážní výuková videa stylů komunikace edukačních pracovníků školského zařízení a dětí nebo žáků a studentů. Celý materiál je koordinován iniciativou KESPIR z.s. a jeho spoluprací s odbornou veřejností. Oblast problematiky práva ve školství např. zpracovává a aktualizuje specialista na školské právo PhDr. et Mgr. Jiří Valenta.

Pro zájemce je připravena funkčně a obsahově omezená demoverze programu, o jejíž bezplatné zaslání je možné si zažádat na e-mailové adrese e-kespir@seznam.cz nebo telefonicky na tel. +420 608 221 165.

Základní nabídka systému:


Problematika práva ve školství:
• Pojem a systém práva
• Úplný a systemizovaný přehled předpisů nezbytných pro řízení školského zařízení
• Základy práva pro vedoucí zaměstnance školských zařízení
Uplatnění nového občanského zákoníku ve vzdělávání
• Pracovněprávní vztahy ve školství
• Odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení
• Výklad vybraných částí školské legislativy
• Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích
• Správní řízení ve školství

Metodika náhradní výchovy:
• Postupy výchovné práce v zařízeních náhradní výchovy
• Kritéria souladu potřeb dítěte a platných zákonných norem
• Základní normy pro práci ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
• Vývoj péče o děti a současný stav, statistika
• Adaptační plány a stavba plánu rozvoje osobnosti dítěte
• Standardy péče o ohrožené děti
• Příprava procesu odchodu dítěte do samostatného života

Instruktážní videa (5):
• Modelové výchovné situace z hlediska stylů komunikace (učitel, vychovatel, student). Délka videí 11-23 min.


Bližší informace o službách a cenách produktů poskytujeme vážným zájemcům formou kontaktů, uvedených v odkazu kontakty.