Jurisdix AK - software pro vedení advokátní kanceláře

Aktuálně ...

Aktualizace programu Jurisdix AK z 2.1.2023. Bližší informace na e-mailové adrese dalibor.smitka@centrum.cz nebo telefonicky
na tel. +420 608 221 165.

.....

Jurisdix AK je informační systém pro vedení advokátní kanceláře. Hlavní funkcí programu je evidence dokumentace a práce advokáta (osob kanceláře) na spisech klientů při poskytování právních služeb. Přínosem je zjednodušení práce a činností spojených s výkonem advokacie a administrativou kanceláře, se sledováním průběhu a stavu kauz v reálném čase, až po jejich uzavření v příjemném uživatelském rozhraní. Podrobná evidence klientů a jejich spisů je základem pro využití všech funkcí programu a zachycení veškerých operací, provedených v souvislosti s daným případem, jako například automatické vyfakturování poskytnutých právních úkonů, hotových výdajů, záloh a odměn advokáta a mnoho dalších. Systém umožňuje definovat u spisů všechny druhy advokátních odměn smluvních i mimosmluvních dle příslušných tarifů.

Program Jurisdix AK a jeho uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby z hlediska využití vyhovoval všem advokátním kancelářím - od malých kanceláří nebo samostatných advokátů až po velké kanceláře bez omezení počtu osob kanceláře. Program je k dispozici v jednouživatelské verzi pro práci na jednom počítači i ve verzi síťové do neomezeného počtu PC. Software je určen pro plátce i neplátce DPH.


Systém Jurisdix AK se skládá z těchto základních programových modulů:


• Kauzy
• Administrativa
• Výkazy činností
• Adresáře
• Dlužníci klientů
• Účetnictví
• Kniha jízd
Bližší informace o službách a cenách produktů poskytujeme vážným zájemcům formou kontaktů, uvedených v odkazu kontakty.