Evix - professional institute software

Aktuálně ...6.5.2024:
Aktualizace programu Evix - professional institute software z 6.5.2024 - viz sekce Přehled novinek dle verzí

11.1.2024:
Úprava cen 2024 obchodní sdělení

4.1.2024:
Aktualizace programu Evix SVP PROFI a Evix SVP AMBULANCE pro střediska výchovné péče a nově samostatně i pro zařízení Evix ZDVOP ! Link ke stažení aktualizací zasíláme našim klientům nebo po dohodě provádíme update vzdáleným připojením (AnyDesk). Tato aktualizace není ke stažení v odkazu vpravo !.

11.1.2023:
Úprava cen 2023 obchodní sdělení

1.4.2022:
Úprava cen 2022 obchodní sdělení

26.3.2018:
V souvislosti s platností směrnice GDPR, účinné od 25.5.2018, bude od prvního týdne 5/2018 zasílána všem našim klientům nová Licenční smlouva, v systému Evix - professional institute software budou rozšířeny možnosti přístupových práv (od verze z 25.5.2018) a zájemcům bude postupně aktivován modul GDPR Premium.

4.12.2015:
Ve spolupráci s Policejním prezidiem PČR je připravována programová funkce pro generování elektronického útěkového listu.

8.10.2015:
Pro střediska výchovné péče, dle § 16 a § 17 zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění, jsme připravili speciální edici systému Evix SVP. Tato programová verze obsahuje kompletní povinnou dokumentaci střediska výchovné péče včetně výkazu č. Z 34-01 MŠMT v návaznosti na ustanovení § 28 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Evix SVP je k dispozici ve verzi AMBULANCE a PROFI. Bližší informace telefonicky nebo e-mailem.

.....

Evix-professional institute software je informační systém, určený pro výkon práce, správu a vedení povinné dokumentace zařízení ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a-d zák. č. 109/2002 Sb., tzn. pro diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy (SVP).


Celý projekt Evix vznikl z iniciativy našich klientů již počátkem roku 2008 a do současné podoby byl software z hlediska funkcí a uživatelského rozhraní vypracován na základě nespočetných konzultací s pracovníky jednotlivých zařízení a zrcadlí tak jejich dílčí návrhy.
Jedním z hlavních důvodů vzniku projektu Evix byla ze strany našich klientů snaha o sjednocení pracovních postupů a metodiky práce v zařízeních s náhradní výchovou v České republice. O úspěšném dosahování tohoto společného cíle svědčí i přehled zařízení, využívajících tento systém.


V návaznosti na znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky ve věci vytváření opravných položek k evidovaným pohledávkám, je pro zájemce z řad uživatelů programu Evix-professional institute software připraven volitelný programový modul, umožňující automatický výpočet výkazu opravných položek k pohledávkám dle výše uvedené vyhlášky, spolu s příslušnými datovými výstupy a podklady pro účetní oddělení zařízení.


Charakter programu odpovídá platnému znění zákona č. 109/2002 Sb. a souvisejícím právním předpisům s důrazem kladeným na příjemnou a intuitivní práci uživatelů. Celý projekt je pojat jako profesionální a bude nadále zdokonalován a udržován v souladu s platnou legislativou a v přímé interakci s uživateli tohoto systému nebo jejich zřizovateli.


Evix-professional institute software je koncepčně navržen jako síťová aplikace s přístupem k centrální databázi s využitím moderních typologií počítačových sítí. Podporované operační systémy jsou Windows7/8/10/11, Windows Server2008 a novější (32bit i 64bit), Linux server. Na provoz programu nejsou kladeny žádné nadstandardní požadavky na HW a SW vybavení.

Bližší informace o službách a cenách produktů poskytujeme vážným zájemcům formou kontaktů, uvedených v odkazu kontakty.