Stručný popis programu Evix - professional institute software

OSOBNÍ a ZDRAVOTNÍ EVIDENCE DĚTÍ (dokumentace, pohyby, ZDVOP, vlastní příjmy dětí, depozita, archivační karty atd.)
KALENDÁŘNÍ PLÁN
ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH / VRÁCENÝCH PLATEB
ÚČTOVÁNÍ PŘEDPISŮ NÁROKŮ (POHLEDÁVEK), MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKA
KOMPLETNÍ EKONOMICKÁ AGENDA
KNIHA DENNÍ EVIDENCE ZAŘÍZENÍ
VÝCHOVNĚ - ETOPEDICKÁ DOKUMENTACE (kapesné, týdenní plán, PROD, reedukace, psycholog, etoped, adiktolog atd.)
JEDNACÍ PROTOKOL
ADRESÁŘ A KONTAKTY
AKTUÁLNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ
UPOZORNĚNÍ NA VYBRANÉ SKUTEČNOSTI/UDÁLOSTI podle osobního nastavení pracovníků
ZÁCHYTNÉ PRACOVIŠTĚ
VEŘEJNÁ NÁSTĚNKA
SKLADOVÁ EVIDENCE S NEOMEZENÝM POČTEM SKLADŮ, OŠACENÍ DĚTÍ
KNIHA JÍZD S EVIDENCÍ VOZIDEL, PHM, CESTOVNÍ PŘÍKAZY, VYÚČTOVÁNÍ JÍZD atd.
EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ A NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV, PODROBNÉ VÝKAZY ODPRACOVANÉ DOBY
SEZNAMY, PROGRAMOVÁ NASTAVENÍ atd.
Kalkulátor výpočtu úroků z prodlení
Ucelené vyúčtování opravných položek k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb. podle vybraných období účetních závěrek
Statistika obsazenosti pro potřeby zřizovatele

a mnoho dalších možností ... • elektronická výměna dat (osobní a zdravotní dokumentace dětí) mezi jednotlivými zařízeními

 • kompletní evidence povinné dokumentace dle zák. č. 109/2002 Sb.

 • veškerá data jsou zabezpečena a umístěna na serveru v každém zařízení

 • jednotný ucelený systém vedení povinné dokumentace, evidence a záznamů práce v zařízení

 • archivace všech uložených dat s veškerou registrovanou agendou v elektronické podobě

 • sjednocení důležitých pracovních postupů a metodiky, řešení sporných výkladů

 • přístup k datům z libovolné pracovní stanice dle přístupových práv zaměstnanců

 • možnost nastavení vzdáleného přístupu pro práci s programem přes internet

 • zachycení kompletní evidence údajů o dětech a související povinné a interní dokumentace

 • správa dokumentů dle nastavených šablon pro MS Word s ukládáním k jednotlivým dětem

 • podrobné tiskové výstupy (pro inspekce, účetní oddělení, komunikaci s úřady, soudy, rodiči apod.)

 • výstupy pro statistiku  Doporučené technické vybavení PC (server):
  - Windows7/8/10/11, Windows Server2008 a novější (32bit i 64bit), lze použít Linux server
  - min. 4 GB RAM DDR2
  - procesor odpovídající výkonem současným standardům Intel, AMD
  - cca 60 MB PC klient (stanice), cca 500 MB HDD hlavní PC (server)
  - MS Office Word pro správu a tvorbu dokumentace s implementací vybraných dat


 •