Stručný popis programu Evix - professional institute software

OSOBNÍ a ZDRAVOTNÍ EVIDENCE DĚTÍ
KALENDÁŘNÍ PLÁN U DĚTÍ
ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH / VRÁCENÝCH PLATEB
ÚČTOVÁNÍ PŘEDPISŮ NÁROKŮ (POHLEDÁVEK), MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKA
KNIHA DENNÍ EVIDENCE ZAŘÍZENÍ
VÝCHOVNĚ - PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE
ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA
ADRESÁŘ A KONTAKTY
AKTUÁLNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ
PŘEHLED UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNOSTI/UDÁLOSTI U DĚTÍ
ZÁCHYTNÉ PRACOVIŠTĚ
VEŘEJNÁ NÁSTĚNKA
SKLADOVÁ EVIDENCE a OŠACENÍ DĚTÍ
KNIHA JÍZD S EVIDENCÍ VOZIDEL, PHM
NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV A EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ
SEZNAMY, PROGRAMOVÁ NASTAVENÍ atd.
Kalkulátor výpočtu úroků z prodlení
Účtování opravných položek k pohledávkám dle vyhl. č. 410/2009 Sb.
Statistika obsazenosti pro potřeby zřizovatele

a mnoho dalších možností ... • kompletní evidence povinné dokumentace dle zák. č. 109/2002 Sb.

 • veškerá data jsou zabezpečena a umístěna na serveru v každém zařízení

 • elektronická výměna dat (osobní a zdravotní dokumentace dětí) mezi jednotlivými zařízeními

 • jednotný ucelený systém vedení povinné dokumentace, evidence a záznamů práce v zařízení

 • archivace všech uložených dat s veškerou registrovanou agendou v elektronické podobě

 • sjednocení důležitých pracovních postupů a metodiky, řešení sporných výkladů vyhlášek

 • přístup k datům z libovolné pracovní stanice dle přístupových práv zaměstnanců

 • zachycení kompletní evidence údajů o dětech a související povinné a interní dokumentace

 • správa dokumentů dle nastavených šablon pro MS Word s ukládáním k jednotlivým dětem

 • podrobné tiskové výstupy (pro inspekce, účetní oddělení, komunikaci s úřady, soudy, rodiči apod.)

 • výstupy pro statistiku  Doporučené technické vybavení PC (server):
  - OS Windows XP/Vista/Windows7/8/Windows Server2000 SP3/2003/2008 a novější (32bit i 64bit), též Linux server
  - min. 1024 MB RAM DDR2
  - procesor odpovídající výkonem současným standardům Intel, AMD
  - cca 40 MB PC klient (stanice), cca 500 MB HDD hlavní PC (server)
  - MS Office Word97 nebo vyšší


 •